مالزیپرس و جو کد پستی

مالزی: منطقه 1 | منطقه 2 | کد پستی

کد پستی، استان، شهرستان، منطقه ، خیابان ، و غیره را وارد کنید، از 40 میلیون فایل های فشرده اطلاعات جستجو اطلاعات

منطقه 2: Kangar

این لیست Kangar است ، عنوان را کلیک کنید به فهرست جزئیات .

Akauntan Negeri, 01594, Kangar, Perlis: 01594

عنوان :Akauntan Negeri, 01594, Kangar, Perlis
شهرستان :Akauntan Negeri
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :01594

بیشتر بخوانید درباره Akauntan Negeri

Alor Redeh, 01000, Kangar, Perlis: 01000

عنوان :Alor Redeh, 01000, Kangar, Perlis
شهرستان :Alor Redeh
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :01000

بیشتر بخوانید درباره Alor Redeh

Alor Tok Terang, 01000, Kangar, Perlis: 01000

عنوان :Alor Tok Terang, 01000, Kangar, Perlis
شهرستان :Alor Tok Terang
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :01000

بیشتر بخوانید درباره Alor Tok Terang

Bahagian Perlesenan - Kementerian Penerangan, 01610, Kangar, Perlis: 01610

عنوان :Bahagian Perlesenan - Kementerian Penerangan, 01610, Kangar, Perlis
شهرستان :Bahagian Perlesenan - Kementerian Penerangan
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :01610

بیشتر بخوانید درباره Bahagian Perlesenan - Kementerian Penerangan

Beseri, 02400, Kangar, Perlis: 02400

عنوان :Beseri, 02400, Kangar, Perlis
شهرستان :Beseri
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :02400

بیشتر بخوانید درباره Beseri

Beseri Dalam, 02400, Kangar, Perlis: 02400

عنوان :Beseri Dalam, 02400, Kangar, Perlis
شهرستان :Beseri Dalam
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :02400

بیشتر بخوانید درباره Beseri Dalam

Bilal Uduh, 02400, Kangar, Perlis: 02400

عنوان :Bilal Uduh, 02400, Kangar, Perlis
شهرستان :Bilal Uduh
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :02400

بیشتر بخوانید درباره Bilal Uduh

Biro Bantuan Guaman, 01504, Kangar, Perlis: 01504

عنوان :Biro Bantuan Guaman, 01504, Kangar, Perlis
شهرستان :Biro Bantuan Guaman
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :01504

بیشتر بخوانید درباره Biro Bantuan Guaman

Biro Pengaduan Awam, 01505, Kangar, Perlis: 01505

عنوان :Biro Pengaduan Awam, 01505, Kangar, Perlis
شهرستان :Biro Pengaduan Awam
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :01505

بیشتر بخوانید درباره Biro Pengaduan Awam

Bohor Gelam, 01000, Kangar, Perlis: 01000

عنوان :Bohor Gelam, 01000, Kangar, Perlis
شهرستان :Bohor Gelam
منطقه 2 :Kangar
منطقه 1 :Perlis
کشور :مالزی
کد پستی :01000

بیشتر بخوانید درباره Bohor Gelam


کل 526 اقلام | ابتدا انتها | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | قبلی بعدی

دیگران در حال تردید
©2014 پرس و جو کد پستی